10 mythes Academie voor Liefhebben Sandra Pijl

Opper Mythe: Mannen en Vrouwen zijn gelijk

 

Sleutel tot Ontsluiering van de Opper Mythe

Think again. Durf het verschil aan. En vier het!

 

Mannen en vrouwen zijn gelijkwáárdig, maar zeker niét gelijk.

(Grappig weetje: er zijn meer verschillen tussen man&vrouw ontdekt dan tussen de Bonobo aap & mens!)
Doordrongen zijn van dat we gelijkwaardig zijn én verschillend, maakt het juist feestelijk en aantrekkelijk.
Binnen de Academie voor Liefhebben maken we ruim gebruik van het verlangen dat groots is ontstaan de laatste tijd bij zowel mannen als vrouwen om juist weer meer in hun ‘mannelijkheid’ of ‘vrouwelijkheid’ te komen.

‘Uitgeklede’ versie voor een snel idee van het spectrum 
De meeste vrouwen hebben een feminiene essentie, grond, in zich. De meeste mannen een masculiene.
Die twee polen trekken elkaar aan. Dat willen we! Hoe groter die spanningsboog, hoe meer aantrekkingskracht.
Het is onontkoombaar, net als magneten. Tot zover ‘opposites attract’ tussen 2 mensen m/v. Hierover straks meer.

We hebben beide polen ook in onszelf: de masculiene en feminiene. Die twee gelijkwaardig ontwikkelen zorgt voor een gebalanceerde, ontwikkelde man of vrouw. Echter: één van die twee is dominant in ons, en die kant wil je juist in een liefdesrelatie ook voorop zetten, om iemand aan te trekken die jou matcht vanaf precies de andere kant.
Als je een passievolle relatie wilt..

In onze evolutionaire drang naar meer gelijkheid (waar we gelijkwaardigheid bedoelden!) zijn nu veel stellen of focussen gericht op een ‘gelijke’ relatie i.p.v. een gelijkwaardige relatie. Alle lusten en lasten keurig verdeeld, huishouden, inkomen, etc.. Geweldige stappen. Maarrr de juicyness is verdwenen in de meest relaties.. Waar of niet?
We worstelen wat af met onze drukke schema’s en te weinig intimiteit & passie. Die klacht is gelijk bij mannen én vrouwen.

Man-vrouw
mannelijk-vrouwelijk
masculien-feminien

Hoe zit dat nou precies?
Korte versie.. komt ie:

In den beginne.. zijn er Man en Vrouw: dat is een biologisch verschil (body).
Onze lijven, hersenen, hormonen zijn en werken echt anders.
Dan is er Mannelijk en Vrouwelijk: dat gaat over sociale patronen en gedrag (mind). Hoe we ons bewegen in interactie bijvoorbeeld.
En dan is er dus Masculien en Feminien: dat drukt uit de onderlinge polariteit en energie (soul). Dat geeft: aantrekkingskracht!
Je gaat daarover leren en mee ervaren binnen de Academie voor Liefhebben.

Aantrekking..  is er ook afstoting?
In het masculiene en feminiene zie je goed hoe complementair we aan elkaar zijn. Het werkt als magneten: een plus-pool en een min-pool trekken naar elkaar toe. Zo werkt dat tussen mannen en vrouwen (of m-m en v-v) ook wanneer zij in hun masculiene (m) en feminiene (v) kracht staan. Daar waar weinig verschil is tussen hen, is ook weinig aantrekkingskracht en weinig diepte op liefdes(liefheb)gebied. Twee gelijke polen stoten elkaar af..
En dan is er nog wrijving..
In deze tijd hebben veel vrouwen een meer masculien ‘schild’ aangenomen: dat werd ‘van ons gevraagd’ door ‘de vooruitgang’.
Mannen hebben een meer feminien ‘schild’ aangenomen om dezelfde reden. Vrouwen zijn meer richting gevend en bepalend geworden, mannen meer gevoelig en zacht of afwezig. En op die schilden.. ervaren we strijd! (Zij ‘de bitch die alles bepaalt’, hij ‘het watje dat er niet echt is’.. je weet wel toch?)
Ze willen hun ‘eigen’ en meer complete ‘plek terug’. En die tijd staan we nu voor. Dat is een onderdeel van The Next Step die we met elkaar nemen in de evolutie. We gaan onze schilden afleggen en onze ware krachten gebruiken en verder opbouwen. En daarmee geen kindjes met badwaters weggooien, maar alle verworven wijsheden integreren natuurlijk. 

Met meer wrijving en afstoting dan aantrekking kom je niet in de diepte die je soul echt raakt.
Een Liefhebber gaat zorgen dat de soul vervuld raakt..

En dát verlangen is voor mannen en vrouwen gelijk.
Zij zetten The Next Step in hun masculiene en feminiene kanten.

Mannelijk en vrouwelijk? Masculien en feminien?
Zoiets als Yang en Yin? Shiva en Shakti?

Misschien ken je de begrippen al wel wat.  Het is fijn voor nu om een idee te hebben van dat de beiden polen complementair zijn aan elkaar en dat we basicly alles in ons hebben. Als voorbeeld, het masculiene is meer leidingnemend en (doel)gericht en vertegenwoordigd een grote mate van aanwezigheid (presence). Het feminiene is ontvankelijk en open en vertegenwoordigd een grote mate van liefde.
Je kunt dat ook terugvinden in de begrippen Yin & Yang en Shakti & Shiva. 
Het is een universeel gegeven. Alles op onze planeet bestaat uit deze twee polen. 
Licht – donker, vuur – water, winnen – delen, denken – intuitie.. 

We ontkomen er niet aan. En dat vind ik een prachtig gegeven.

 

 

NEWSFLASH!

Sandra Pijl is... Puja Love.

Stay tuned for her new website and events under her new name and branding coming Spring 2018!

Create your
juiceful high quality
life & love

Let your intimate powers lead you.
Thrive in all aspects of your life

www.pujaloveart.com

More english?
Yes!
But I keep speaking and working in dutch and in Holland as well!
Feel welcome.

Discover the True Lover in you!

Free Tips & Love coming your way
* = verplicht veld

Soulsexy Button Academie voor Liefhebben Sandra Pijl

LoveLife Button Academie voor Liefhebben Sandra Pijl

Turned on Tapped Academie voor Liefhebben Sandra Pijl